Feedback

Din indkøbskurv er tom

kontakt
instagram
twitter

Vores ansvar

Vi tilslutter os principperne i FN’s Global Compact. De er et fornemt udgangspunkt, når virksomheder skal arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. 

Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
 

FN's ansvarlighedsprincipper, som vi anerkender og efterlever i vores dagligdag:

Skærtoft Mølle støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

Skærtoft Mølle sikrer, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Skærtoft Mølle opretholder foreningsfriheden og anerkender effektivt retten til kollektiv forhandling

Skærtoft Mølle støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde og afskaffelsen af børnearbejde

Skærtoft Mølle accepterer ikke diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Skærtoft Mølle støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

Skærtoft Mølle tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

Skærtoft Mølle opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Skærtoft Mølle accepterer ingen former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 

Nogle af disse punkter er naturligvis dækket af gældende lovgivning i Danmark. Ikke desto mindre mener vi det er vigtigt at blive mindet om det fælles ansvar vi har for hinanden, hvorfor alle punkter er nævnt her.

Vi kan derudover uddybe følgende:
Gennem økologisk og biodynamisk drift i landbruget arbejder vi for renere natur og miljø. Skærtoft Mølle forarbejder udelukkende økologisk/biodynamisk korn.

Gennem forenings- og projektarbejde (Økologisk Landsforening, Madkulturen, Regeringens Vækstteam) samt frivillige initiativer og samarbejde med bl.a. KU Life, EUC Syd, Project Zero, Stop Madspild er Skærtoft Mølle med til at sætte miljøvenlige og CO2-neutrale initiativer på dagsordnen, samt udbrede kendskabet til bl.a. det gode måltid og kvalitetsfødevarer.

Læs mere om vores miljømål her.

Ønsker du at læse mere om CSR: KLIK HER.